Cena par palīdzības sniegšanu Jūsu datoram (vai citai elektroniskai, vai elektrotehniskai lietai) ir ļoti atkarīga no esošās problēmas vai vēlmes, un attiecīgi – no ieguldāmā darba, materiāliem (detaļām) un no tam visam patērējamā laika. Pieredze rāda, ka mēģinājumi sastādīt detalizētas pakalpojumu cenu tabulas sevi neattaisno. Pareizāks un godīgāks ceļš – katram gadījumam pieiet individuāli.

Aprakstiet jeb izstāstiet savu tehnisko problēmu vai vēlmi, un mēs vienosimies par Jums pieņemamu un man pietiekošu cenu.